Künye

Çoruh Haber Gazetesi

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
H.Murat OKUTMUŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cengizhan OKUTMUŞ

Sayfa Sekreteri
Öznur DEMİR

Muhabirler
Cavit ALTAY
Esra ELİF

Çoruh Haber Gazetesi, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Turan Cad. No:12/A BAYBURT Telefon: 0(458) 211 70 12